DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

Dịch vụ này có tầm quan trọng nhất định để giữ gìn an ninh trật tự cho mục tiêu. Và phải đảm bảo ở mức độ an toàn cao với một số loại hình phổ biến như sau:Bảo vệ nhà hàng; Bảo vệ tài sản; Bảo vệ ngân hàng; Bảo vệ tòa nhà; Bảo vệ chung cư....

BẢO VỆ YẾU NHÂN - VIPs

Là loại hình bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe cho yếu nhân. Người được giao nhiệm vụ bảo vệ cho yếu nhân, khách hàng. Họ phải được đào tạo bài bản không chỉ về năng lực, kỹ năng mà còn phải có ngoại hình. Những người nhận nhiệm vụ bảo vệ VIP phải có kinh nghiệm ít nhất 3 đến 4 năm. Có khả năng xử lý những tình huống bất ngờ và nguy hiểm đến tính mạng yếu nhân.

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

Dịch vụ này phải đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp và đưa ra các phương án phòng ngừa là chính. Trong quá trình vận hành phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác cao độ. Đồng thời xử lý tình huống phải kiên quyết, không được làm phức tạp hoá vấn đề.

BẢO VỆ SỰ KIỆN

Khi sử dụng dịch vụ bảo vệ cho sự kiện, đơn vị tổ chức sự kiện sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí thuê nhân sự bên ngoài. Từ đó, đảm bảo an toàn, giúp sự kiện được tổ chức thành công, hạn chế rủi ro xảy ra.

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

Dịch vụ này có tầm quan trọng nhất định để giữ gìn an ninh trật tự cho mục tiêu. Và phải đảm bảo ở mức độ an toàn cao với một số loại hình phổ biến như sau:Bảo vệ nhà hàng; Bảo vệ tài sản; Bảo vệ ngân hàng; Bảo vệ tòa nhà; Bảo vệ chung cư....

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

Dịch vụ này phải đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp và đưa ra các phương án phòng ngừa là chính. Trong quá trình vận hành phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác cao độ. Đồng thời xử lý tình huống phải kiên quyết, không được làm phức tạp hoá vấn đề.

BẢO VỆ YẾU NHÂN - VIPs

Là loại hình bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe cho yếu nhân. Người được giao nhiệm vụ bảo vệ cho yếu nhân, khách hàng. Họ phải được đào tạo bài bản không chỉ về năng lực, kỹ năng mà còn phải có ngoại hình. Những người nhận nhiệm vụ bảo vệ VIP phải có kinh nghiệm ít nhất 3 đến 4 năm. Có khả năng xử lý những tình huống bất ngờ và nguy hiểm đến tính mạng yếu nhân.

BẢO VỆ SỰ KIỆN

Khi sử dụng dịch vụ bảo vệ cho sự kiện, đơn vị tổ chức sự kiện sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí thuê nhân sự bên ngoài. Từ đó, đảm bảo an toàn, giúp sự kiện được tổ chức thành công, hạn chế rủi ro xảy ra.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Scroll to Top